M20 - Trifid Nebula,   
    

      Nicholas Jones