NGC 281 / SH2-184 - a tribute to Toru Iwatani, creator of Pac-Man,   
    

      Axel