Star test SONY 90 FE f 3.2 coma,   
    

      St├ęphane GONZALEZ