NGC2419 "the Intergalactic Wanderer", 
    

        Albert van Duin