Júpiter 18/03/2013 19:31UTC,   
    

      Chepar