2020-12-23 Waxing Gibbous Moon (9.4 days),   
    

      Yu-Hang Kuo