NGC 2835 Constellation de l'Hydre,   
    

      Roger Bertuli