Messier 31 Core region - new telescope first light!, 



  
    

      Steve Rosenow