JUPITER -ROTATION- 2021-10-13 20:30-21-04 UT,   
    

      Antonio Vilchez