Simeis 147: Supernova Remnant,   
    

      Bijan Moravej alahkami