The seyfert galaxy NGC 1808,   
    

      YIJIA ZHANG