NGC7320 + Stephan's Quintet, 



  
    

      Ola Skarpen SkyEyE