Leo I - dwarf spheroidal galaxy - Type E;dSph,   
    

      gigiastro