SH2-101 Tulip Nebula/Cygnus X-1 Shockwave (HOO), SparkyHT