Plato/Sinus Iridum/Montes Recti/Montes Tenerife/Vallis Alpes/Montes Alpes, ortzemuga