Celestial hemisphere:  Northern  ·  Constellation: Taurus (Tau)  ·  Contains:  Maia nebula  ·  Merope nebula  ·  NGC 1432  ·  NGC 1435  ·  The star 18Tau  ·  The star Atlas (27Tau)  ·  The star Celaeno (16Tau)  ·  The star Electra (17Tau)  ·  The star Merope (23Tau)  ·  The star Pleione (28Tau)  ·  The star Sterope I (21Tau)  ·  The star Taygeta (19Tau)  ·  The star ηTau
Pleiadi, le sette sorelle, Federico Chiono
Pleiadi, le sette sorelle
Powered byPixInsight

Pleiadi, le sette sorelle

Pleiadi, le sette sorelle, Federico Chiono
Pleiadi, le sette sorelle
Powered byPixInsight

Pleiadi, le sette sorelle

Equipment

Loading...

Acquisition details

Loading...

Description

Pleiadi, le sette sorelle

Comments

Revisions

  • Pleiadi, le sette sorelle, Federico Chiono
    Original
  • Final
    Pleiadi, le sette sorelle, Federico Chiono
    B

Sky plot

Sky plot

Histogram

Pleiadi, le sette sorelle, Federico Chiono