Contains:  Solar system body or event
El sol del dia 08/03/2014,   
    

      Julio

El sol del dia 08/03/2014

El sol del dia 08/03/2014,   
    

      Julio

El sol del dia 08/03/2014

Equipment

Imaging Telescopes Or Lenses
Coronado PST
Mounts
LXD75

Acquisition details

Resolution: 1299x1280

File size: 661.0 KB

Comments

Histogram

El sol del dia 08/03/2014,   
    

      Julio