These are the users that follow Nikolaos Karamitsos mutually.